ติดต่อเรา

ติดต่อเรา Hits: 1989

สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา (สบศ.)
Bureau of Integrated Education Affairs (ฺBIEA)

สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-6286397 โทรสาร 02-6286396 

 

Print