การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

 

การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทีป เอี่ยมศิริ สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุม การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และมีข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรในสำนักเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


Print   Email