การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

          วันนี้ (27 พ.ย. 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมเป็นเกียรติในการฟังการนำเสนอผลงาน และเป็นประธานพิธีปิดการประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญยิ่งในการนำร่องการปฏิบัติราชการ ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ใน 4 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  2) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 3) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 4) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.


Print   Email