ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

ภาพกิจกรรม Hits: 114

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

          นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีนายถวิล เปลี่ยนศรี เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “ภารกิจการดำเนินงานในการส่งเสริมเยาวชนกับความมั่นคงของชาติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี)”

 

ภาพ / ข่าว  : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคง สบศ.สป.

Print