การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม Hits: 1090

          การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.

Print