ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าชมไลฟ์สด "โควิด-19 ยังไม่หมดไป เด็กๆต้องดูแลตัวเองยังไร เมื่อต้องไปโรงเรียน"

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าชมไลฟ์สด "โควิด-19 ยังไม่หมดไป เด็กๆต้องดูแลตัวเองยังไร เมื่อต้องไปโรงเรียน" โดย นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 – 19.00 น.


Print   Email

Related Articles