ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรการ 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559


Print   Email

Related Articles