เอกสารการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ 
ระหว่างวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2563 ณ  โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
หรือ http://gg.gg/laisr


Print   Email

Related Articles