วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านกิจการพิเศษ นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เป็นคนดีและมีภูมิคุ้มกันในตนเอง   »  ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
director

ข่าวกิจกรรม

30-06-2020

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 กระทรวงศึกษาธิ...

อ่านต่อ

23-06-2020

          กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยกร...

อ่านต่อ

23-06-2020

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักบูรณาการก...

อ่านต่อ

23-06-2020

          การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกล...

อ่านต่อ

15-06-2020

          (15 มิ.ย.2563) สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ...

อ่านต่อ

15-06-2020

          (15 มิ.ย.2563) สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ...

อ่านต่อ

15-06-2020

          วันพฤหัสบดีที่  11  มิถุนายน ...

อ่านต่อ

15-06-2020

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักบ...

อ่านต่อ

11-06-2020

          (11 มิ.ย.2563) สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ...

อ่านต่อ

22-05-2020

          การประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั...

อ่านต่อ

22-05-2020

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. –...

อ่านต่อ

12-05-2020

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563  เวลา ...

อ่านต่อ

12-05-2020

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักบูรณาการกิจก...

อ่านต่อ

12-05-2020

          เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 สำนักบูรณาการกิจก...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

หน่วยงาน

Image
immage
Image
Image
Image
Image