ข่าวกิจกรรม

22-12-2021

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ใน...

อ่านต่อ

04-12-2021

การประชุมวิชาการวันเอดส์โลก ปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเข้าร่วมเป็...

อ่านต่อ

29-11-2021

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คร...

อ่านต่อ

27-11-2021

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่  ...

อ่านต่อ

25-11-2021

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่  ...

อ่านต่อ

23-11-2021

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา...

อ่านต่อ

19-11-2021

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คร...

อ่านต่อ

11-11-2021

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา &...

อ่านต่อ

09-11-2021

  การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักบูรณ...

อ่านต่อ

07-11-2021

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2...

อ่านต่อ

03-11-2021

  การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที...

อ่านต่อ

04-10-2021

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการ...

อ่านต่อ

16-09-2020

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายอนุทิน ชาญวี...

อ่านต่อ

08-09-2020

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  สำนักบูรณา...

อ่านต่อ

20-08-2020

          เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห...

อ่านต่อ

10-08-2020

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักบูรณาการกิจ...

อ่านต่อ

08-08-2020

          การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงก...

อ่านต่อ

29-07-2020

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยกา...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

หน่วยงาน

Image
immage
Image
Image
Image
Image
Image